“Suša Commerce”: Obavjest o radovima na raščiščavanju “VEME”

Sutra, od subote 31. januara 2015. započinju radovi na raščiščavanju lokaliteta, bivše robne kuće “Vema”.


Obavještavamo javnost da će putni prolaz između stambenog kompleksa IGM-a i “Veme” biti blokiran, samo će biti ostavljen pješački prolaz. Oko ostatka kompleksa “Veme” prolazi će ostati u funkciji sa urednom signalizacijom o radovima.
Kako se radi o cjelovitom zahvatu raščiščavanja do temelja, radovi će potrajati duži period.

Nadamo se razumjevanju svih građana, kao i poštivanju preventivnih zaštitnih mjera u cilju zaštite materijalnih dobara i ljudskih života.

susa.ba