VE “Moštre 1″ Suša Komerca i službeno u funkciji

vjetroelektrana_susa_mplusVjetroelektrana je sagrađena 2008. godine, ali svo vrijeme do sada čekalo se na uporabnu dozvolu – sistemsku proceduru.
Vjetroelektrana VE „Moštre 1“ locirana je u naselju Zimča, općina Visoko.

Predviđena godišnja proizvodnja el.energije cca: 1,080 GWh.

Proizvedena električna energija isporučivat će se u distributivni sistem JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. –Sarajevo.

www.magazinplus.eu