Farma i klaonice

FARMA

Pod ovim poslovnim projektom realizira se više samostalnih cjelina:

– FARMA krava sa 80 grla za proizvodnju mlijeka

– FARMA junadi kapaciteta 1000 grla za proizvodnju mesa

– Proizvodnja stočne hrane, silažni kukuruz na 100 hektara

farma

 

KLAONICA

Najsavremenija tehnologija što je ugrađena u ovu klaonicu, osigurava poslovnu efikasnost i zdravstvenu sigurnost tokom proizvedenog ciklusa.

KLAONICAFOTO

 

 

 

Povezane vijesti:

Suša Commerce: Konkurs za 25 radnih mjesta

Suša Commerce: Potrebni mesari s radnim iskustom

 

www.susa.ba