Restoran S-centar

Scentar15U sklopu S-centra nalazi se i restoran S-centar.

www.susa.ba