Planika

U sklopu poslovnog Suša Centra se nalazi Planika

www.susa.ba