Farma FOTO

FARMA

FARMA krava za proizvodnju mlijeka

FARMA krava za proizvodnju mesa

Proizvodnja stočne hrane, silažni kukuruz